Būtiskākās izmaiņas nodokļu jomā 2024.gadā

Minimālās algas izmaiņas

Minimālā alga pieaug no 620 EUR uz 700 EUR, savukārt būvniecībā nodarbinātajiem minimālā alga pieaugs līdz 930 EUR (izņemot 9. profesiju grupas strādājošajiem, kur tā saglabāsies 780 EUR apmērā līdz 31.12.2024.)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

Jauni IIN atbrīvojumi:

 • darba devēja segtā mācību maksa par studijām akreditētās ES/EEZ valstu augstskolās, ja saistīts ar prasmju iegūšanu, kas nepieciešamas darba devējam;
 • ienākumi no saņemtā atbalsta fiziskajām personām (ārpus tās saimnieciskās darbības), ja tiek realizēti ar VID vai Altum starpniecību;
 • radiniekiem noteiktie atbrīvojumi un atvieglojumi no 01.07.2024. tiek attiecināti arī uz personām, par kurām Fizisko personu reģistrā iekļautas ziņas par partnerību.

Palielinātas ar IIN neapliekamās summas:

 • veselības vai nelaimes gadījumu apdrošināšanas prēmijas – no 426,86 uz 750 EUR;
 • IIN attālinātā darba kompensācijām – no 30 uz 40 EUR par pilnu slodzi mēnesī;
 • palīdzībai sociāliem mērķiem no arodbiedrības, sabiedriskā labuma organizācijas, reliģiskās organizācijas vai tās iestādes līdzekļiem – no 1000 uz 3000 EUR;

Pagarināti termiņi IIN atbrīvojumu piemērošanai:

 • valsts atbalstam lauksaimniecībai vai ES atbalstam lauksaimniecībai un lauku attīstībai – līdz 2024.gada beigām;
 • iespēja nepiemērot likuma 11.7 panta kritērijus lauksaimniecības zemes pārdevējam – līdz 2024.gada beigām;
 • IIN atbrīvojums NVA stipendijām un atlīdzībām – līdz 2026.g. beigām.

Mikrouzņēmumu nodoklis (MUN) un autoratlīdzības

• Īpašais autoratlīdzību režīms tiek saglabāts arī 2024.g.;

• MUN un autoratlīdzībām būs tikai 25% likme (t.i. tiek atcelta 40% nodokļa likme);

• MUN maksātājiem būs atļauts piemērot neapliekamo minimumu un atvieglojumus par apgādībā esošu personu (ja gūs ar IIN apliekamus ienākumus)

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

 • kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem noteikti avansa maksājumi 20% apmērā no pirmstaksācijas gadā gūtās peļņas;
 • UIN nav jāpiemēro reprezentatīvu auto ekspluatācijas izdevumiem, ja auto reģistrēts valdījumā vai turējumā jau vairāk kā 5 gadus;
 • UIN nav jāietur no maksājumiem ES, EEZ vai valstu, ar kurām ir spēkā esošas nodokļu konvencijas privātiem pensiju fondiem

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

 • PVN likme Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem pieaugs no 5% uz 12% 2024.gadā, savukārt no 2025.gada tā plānota 21% apmērā;
 • PVN reģistrācijas slieksnis pieaugs no 40 000 EUR uz 50 000 EUR;
 • ja reprezentatīvā automašīna ir reģistrēta īpašumā vai turējumā vairāk kā 5 gadus, uzturēšanas izmaksām vairs nepiemēros 100% priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumu;
 • precizēta PVN piemērošana zaudētie parādiem – zaudētā parāda robežvērtība pieaugs no 430 uz 1 000 EUR (attiecas uz rēķiniem, kas izrakstīti pēc 01.01.2024.), minimālais termiņš piegādes pārtraukšanai samazināts no 6 līdz 3 mēnešiem, PVN varēs koriģēt jebkurā (kārtējā) PVN deklarācijā.
 • noteikti jauni PVN atbrīvojumi – biedrību vai nodibinājumu noteiktajai dalības maksu par piedalīšanos sporta sacensībās vai maksai par sporta nodarbībām, īstenojot atbilstoši licencētu programmu, kā arī maksai par bērnu nometnēm, kuras organizētas atbilstoši izglītības jomas normatīvo aktu prasībām;
 • tiks uzsākta informācijas apmaiņa par pārrobežu maksājumiem.

Akcīzes nodoklis

Plānots pakāpenisks akcīzes nodokļa likmju pieaugums

 • ar 1.martu 2024/2025/2026 alkoholiskajiem dzērieniem – alum, vīnam, raudzētajiem dzērieniem (ar spirta saturu līdz un virs 6%), starpproduktiem (ar spirta saturu līdz 15% un 15-22%), pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem;
 • ar 1.martu 2024 un 1.janvāri 2025/2026 naftas produktiem SEZ un brīvostās un tabakas izstrādājumiem – cigaretēm, cigāriem un cigarellām, smēķējamai tabakai (smalki sagrieztā tabaka, cita smēķējamā tabaka), tabakas lapām, karsējamai tabakai, e-šķidrumiem un tabakas aizstājējproduktiem;
 • ar 1.martu 2024 un 1.janvāri 2026 bezalkoholiskajiem dzērieniem ar cukura saturu no 8g/100 ml un enerģijas dzērieniem, neatkarīgi no cukura satura
 • ar 1.janvāri 2024/2026 dabasgāzei izmantošanai par degvielu (gadījumos, kad netiek piemērota pārejas noteikumos noteiktā de minimis atbalsta likme).

Dabas resursu nodoklis

Jauni nodokļa objekti

– ogļūdeņražu ieguve;

– tekstilizstrādājumi;

– vienreiz lietojami plastmasu saturoši izstrādājumi (mitrās salvetes, baloni, tabakas izstrādājumu filtri) un zvejas rīki, kam nepiemēro ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu;

– riepas, ar ko ir aprīkoti transportlīdzekļi;

– plastmasas iepakojums un kompozīta iepakojuma sastāvā esošās plastmasas daudzums, kas pārskata periodā nav pārstrādāts vai reģenerēts;

DRN likmju pakāpenisks pieaugums

– transportlīdzekļiem (likme divkāršojas);

– sadzīves un bīstamo atkritumu apglabāšanu;

– dabas resursu ieguve;

– iepakojumam no putu polistirola un putuplasta izejmateriāliem.

Citi grozījumi paredz:

– papildināt nosacījumus DRN piemērošanai attiecībā uz iepakojumu no plastmasas un kompozīta iepakojumu, noteikt DRN likmi kompozīta kartona iepakojumam kā plastmasas iepakojumam;

– regulējumu ražotāja paplašinātās atbildības sistēmas izveidei un piemērošanai tekstilizstrādājumiem;

– precizēt DRN piemērošanu par daļiņu PM10 emisiju gaisā, nosakot DRN piemērošanu kopējām putekļu emisijām (PM), kā arī baterijām un akumulatoriem, ievērojot jaunos veidus un formulējumus;

– precizēt atbrīvojuma no DRN samaksas spēkā stāšanos laiku pēc līguma noslēgšanas ar depozīta sistēmas operatoru par dalību depozīta sistēmā;

– precizēt prasības ārvalstu personai dalībai ražotāja paplašinātās atbildības sistēmā;

– precizēt DRN piemērošana attiecībā uz uzkrājumu DRN segšanai un tā aprēķinu par atkritumu apglabāšanu pēc ievietošanas bioreaktorā.

Azartspēļu nodoklis

Likmju pieaugums par 20%

• azartspēļu automātiem;

• ruletei, kāršu un kauliņu spēlei;

• interaktīvajām azartspēlēm.

©INNOVATOR 19.12.2023.

This site is registered on wpml.org as a development site.