Privātuma politika / Pieteikuma privātuma politika

Innovator vāc datus par tīmekļa vietnes www.innovator.lv apmeklētājiem, tādejādi gūstot iespēju saprast, cik noderīga ir tīmekļa vietne un kā to varētu uzlabot.

Innovator datu vākšanas praksi nosaka šī Privātuma politika, kas sevī ietver sīku informāciju par to, kādus datus Innovator vāc, kā tos izmanto un kurš tiem piekļūst.

 

 

Vispārējie noteikumi

 1. Innovator nodrošina, lai personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem piemērojamiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 2. Innovator apzinās personas tiesību uz privātumu svarīgumu un ir ieviesusi tehniskus un juridiskus pasākumus, lai apstrādātu, kontrolētu un aizsargātu personas datus atbilstoši tiesiskajam regulējumam. Innovator ir izvērtējis un noteicis atbilstošus fiziskos, tehniskos, loģistiskos un organizatoriskos pasākumus drošības risku samazināšanai un aizsardzībai, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu. 
 3. Personas datu pārzinis ir SIA “Innovator”, reģ. Nr. 40003634964, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 20 – 6A, Rīga, LV-1011.

Innovator vāktie un izmantotie dati

 1. Tīmekļa vietnes pārlūkošanas statistika
  1. Innovator nepārtraukti uzlabo savu tīmekļa vietni ar mērķi atvieglot tās lietošanu. Līdz ar to, Innovator ir jāzina, kāda informācija ir vissvarīgākā vietnes apmeklētājiem, cik bieži viņi ienāk, kādu pārlūkprogrammu un ierīces viņi izmanto, kādu saturu visbiežāk lasa, no kāda reģiona nāk apmeklētāji, kā arī līdzīga demogrāfiskā un statististiska informācija.
  2. Innovator izmanto šos datus savās tiesiskajās interesēs kā uzņēmums, lai uzlabotu izpratni par esošo un potenciālo klientu vajadzībām un uzlabotu pieejamību Innovator publiskotajai informācijai, kā arī, lai sniegtu labākus pakalpojumus.
 2. Apmeklētāju žurnāls
  1. Innovator tīmekļa vietne ir izvietota uz servera, kas reģistrē Jūsu nosūtītos pieprasījumus (Jūsu atvērtās tīmekļa adreses, izmantoto ierīci un pārlūkprogrammu, IP adresi un piekļuves laiku). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem – lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un nepārtrauktu drošību un izmeklētu iespējamās drošibas incidentus. 
  2. Šo datu vākšanas un izmantošanas pamats ir Innovator tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisku pieejamību un drošību. 
 3. Sīkdatnes
  1. Sīkdatne ir neliels teksta fails, ko serveris nosūta Jūsu datoram vai mobilajai ierīcei, kad apmeklējat vietni. Ar tās palīdzību serveris var identificēt lietotāju un atcerēties Jūsu veiktās darbības (piereģistēšanos, valodu, fonta lielumu un citas attēlošas izvēles), lai Jums nebūtu atkārtoti jānorāda atgriežoties vietnē vai pārejot no vienas lapas uz citu. 
  2. Innovator sīkdatnes izmanto, lai vāktu Jūsu IP adreses un pārlūkošanas informāciju, Jūsu apmeklētās tīmekļa vietnes un laiku, ko Jūs pavadījāt katrā lapā un ļautu tīmeķla vietnei atcerēties Jūsu sistēmmu un izvēli. 
  3. Sīkdatnes palīdz Innovator sekot līdzi tīmekļa vietnes patuplūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar tīmekļa vietni, šie dati tiek izmantoti, lai analizētu lietotāju uzvedību un uzlabotu apmeklētāju pieredzi. 
  4. Sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu ierīcē tikai tad, ja Jūs tam piekrītat (ja vien, sīkdatnes nav nepieciešamas tīmekļa vietnes tehniskai funkcionēšanai). 
  5. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir Innovator tiesiskā interese nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Kad sīkadtnes tiek izmantotas, lai atcerētos Jūsu izvēli vai statistikas nolūkā, tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana. 
  6. Jūs varat kontrolēt vai dzēst visas sīkdatnes, kas ir saglabātas Jūsu ierīcē, pēc savas izvēles un Jūs varat notikt, lai Jūsu pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt.

Jūsu tiesības 

 1. Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamiem ES un nacionālajiem tiesību aktiem.
 2. Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, Innovator saglabās tikai nepieciešamo informāciju, kas ir nepieciešma, lai aizsargātu mūsu vai trešo prsonu tiesiskās inteereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojuumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu ar Jums noslēgtā līguma nosacījumus. 
 3. Jūs varat atteikties no sīkdatnēm pārlūkprogrammas izvelnē:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

http://www.youronlinechoices.com/

Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat vērsties ar sūdzību ES dalībvalsts iestādē atbilstoši Jūsu dzīvesvietai. Vairāk informācijas: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

Pieteikuma privātuma politika

Kā Innovator izmanto Jūsu datus

 1. Kad Jūs piesakāties uz Innovator advokāta vai darbinieka vakanci, mēs apstrādājam un glabājam Jūsu sniegtos dersonas datus (ieskaitot iesūtītā CV, pieteikuma vēstuli, intervijā sniegtos datus uc.), lai izvērtētu Jūsu atbilstību kandidatūrai, veiktu atlases procedūras un atkarībā no situācijas – izteiktu Jums darba vai prakses piedāvājumu.
 2. Personas datu pārzinis ir SIA “Innovator”, reģ. Nr. 40003634964, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 20 – 6A, Rīga, LV-1011.
 3. Jūsu datiem piekļuve ir Innovator biroja personalam, kas ir atbildīgs par personāla atlasi, kā arī prakses prakses vai darba vadītāji, kuru uzdevumā tiek veikta personāla atlase.
 4. Innovator IT departaments var piekļūt Jūsu datiem, uzturot programmatūru, tikai tādā apmērā, lai nodrošinātu pienācīgu programmatūras darbu.
 5. Jūsu sniegtie dati netiks izmantoti nekādā citā veidā un netiks atklāti citiem.

 

Informācijas uzglabāšanas termiņš

 1. Ja Jūs nesaņemat darba vai prakses piedāvājumu pēc atlases beigām, Jūsu personas dati tiks glabāti un apstrādāti vienu gadu no saņemšanas datuma personala atlasei nākotnē.
 2. Ja Jūs saņemat darba vai prakses piedāvājumu pēc atlases beigām un parakstāt līgumu ar Innovator, mēs glabāsim atlases datus atbilstoši Innvator personala datu apstrādes kārtībai un termiņiem. 

 

Jūsu tiesības

 1. Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamiem ES un nacionālajiem tiesību aktiem.
 2. Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, Innovator saglabās tikai nepieciešamo informāciju, kas ir nepieciešma, lai aizsargātu mūsu vai trešo prsonu tiesiskās inteereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojuumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu ar Jums noslēgtā līguma nosacījumus. 
 3. Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat vērsties ar sūdzību ES dalībvalsts iestādē atbilstoši Jūsu dzīvesvietai. Vairāk informācijas: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 .

Mājaslapas saturs ir paredzēts tikai informatīvam nolūkam. Tas nav uzskatāms un izmantojams, kā profesionāls vai juridisks padoms.

This site is registered on wpml.org as a development site.