Precizē minimālo sociālo iemaksu veikšanas kārtību

2023. gada 26. oktobrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kuri stājas spēkā 28.novembrī.

Grozījumi likuma 20.4 panta ceturtajā daļā precizē tās personu grupas, par kurām minimālās iemaksas nav jāveic, tai skaitā sākot ar 2023. gada 1. janvāri minimālās iemaksas nebūs jāveic par personu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam. Termiņu, kādā pašnodarbinātajam ir pienākums veikt minimālās obligātās iemaksas par iepriekšējo kalendāra gadu, paredzēts pagarināt līdz 23. oktobrim, savukārt VSAA minimālo obligāto iemaksu pārrēķinu par gadu veiks septiņu mēnešu laikā pēc kalendāra gada beigām – arī šie grozījumi būs piemērojami jau par 2023.gadu. Savukārt likuma 20.4 panta četrpadsmitajā daļā noteikto minimālo obligāto iemaksu pārrēķinu VSAA pirmo reizi veic līdz 2024. gada 31. jūlijam.

Grozījumi arī paskaidro, ka gadījumos, kad darba samaksu izmaksā galvenais būvuzņēmējs, t.i. persona, kura darba devējam (apakšuzņēmējam) ir tieši nodevusi pilnīgu vai daļēju līgumsaistību izpildi atbilstoši Darba likuma 75.2 pantam, to uzskata par darba devēju arī likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

Tāpat grozījumi precizē sociālo iemaksu veikšanu vecāku pabalsta saņēmējiem, jo 2023.gada 1.janvārī spēkā stājās 2022.gada 15.septembra grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu“ attiecībā uz vecāku pabalsta saņemšanas un izmaksas kārtību par bērniem, kuri ir dzimuši sākot no 01.01.2023. Izmaiņas likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu“ paredzēja, ka bērna kopšanai par vienu un to pašu bērnu ir tiesības izvēlēties kopējo periodu vecāku pabalsta saņemšanai, ko veido vecāku pabalsts un vecāku pabalsta nenododamā daļa, kas katram vecākam pienākas divus kalendāra mēnešus.

 

©INNOVATOR 13.10.2023.

This site is registered on wpml.org as a development site.