Būtiskākās izmaiņas nodokļu jomā 2023.gadā

 • Minimālā mēnešalga – 620 euro

2022. gada 27. oktobra grozījumi Darba likumā paredz, ka no 2023.gada 1.janvāra minimālā mēnešalga tiek paaugstināta no līdzšinējiem 500 euro uz 620 euro, savukārt no 2024.gada tā būs jau 700 euro.

2022. gada 1. decembra grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (IIN likums) paredz līdz 2023.gada beigām pagarināt pārejas režīmu autoratlīdzību saņēmējiem, kuri nav reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji, t.i. ienākuma izmaksātājs ietur 25% – ienākumam līdz 25 000 euro un 40% – pārsnieguma summai. Ieturētā summa sadalās – 20% iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), 80% valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI). Attiecīgi autoratlīdzību saņēmējiem nākamajā gadā (t.i. 2023.gadā par 2022.gadu) līdz 28.februārim jāiesniedz īpaša autoratlīdzības saņēmēja deklarācija un 23.jūnijam jāpiemaksā nodoklis, ja:

1) ienākums ir no vairākiem izmaksātājiem un kopā pārsniedz 25 000 EUR,

2) ienākums gūts ārvalstīs vai no tā nav ieturēts IIN.

 • Izmaiņas IIN atbrīvojumos

Stājas spēkā: IIN atbrīvojums ienākumam no Piespiedu dalītā īpašuma privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likumā noteiktajā kārtībā atsavinātā zemesgabala, ja minētais zemesgabals ir maksātāja īpašumā ilgāk par 60 mēnešiem (no dienas, kad attiecīgais nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā) (IIN likuma 9.panta pirmās daļas 343.punkts).

Beidzas: 2022.gada 31.decembrī: ar IIN neapliekamai attālinātā darba kompensācija (IIN likuma pārejas noteikumu 159.p.); tiesības nemaksāt IIN avansus (Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 6.pants). 2023.gada 1.jūlijā: tiesības nepiemērot IIN likuma 11.7 panta trešās daļas 3.punktā lauksaimniecības zemes pārdevējam noteiktos kritērijus (IIN likuma pārejas noteikumu 108.p.).

 • Papildināts zemu nodokļu un beznodokļu teritoriju saraksts

2022. gada 20. decembra grozījumi MK 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 819 “Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām” paredz sarakstā atgriezt trīs iepriekš izslēgtās teritorijas (Angilja, Bahamas, Tērksas un Kaikosas salu teritorija), pārējo teritoriju uzskaitījums nemainās.

Citas izmaiņas:

 • Muitas maksājumu iemaksa vienotajā kontā atlikta līdz 2025.gadam;
 • Veselības aprūpes sasaiste ar VSAOI tiek pārcelta uz 2024.gada 1.jūliju (2022. gada 15. decembra grozījumi Veselības aprūpes finansēšanas likumā);
 • tiek izbeigta Čeku loterija (dalībai Čeku loterijā var iesniegt līdz 2022. gada 31. decembrim izdotus čekus);
 • noteikts E-komercijas platformu pienākums ziņot par pārdevējiem (2022. gada 22. decembra grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””);
 • spēku zaudē  normas par pievienotās vērtības nodokļa 0% likmes piemērošanu Covid-19 vakcīnas un Covid-19 in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču piegādēm, kā arī tām saistītu pakalpojumu sniegšanai;
 • beidzas Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 7.1 pantā paredzētais atbrīvojums par veiktajiem procentu maksājumiem nepiemērot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 10. panta pirmo daļu;
 • iepriekšējos gados pieņemto likuma izmaiņu ietvaros pieaug akcīzes nodokļa likmes tabakas izstrādājumiem, dabas resursu nodokļa likmes atkritumiem un gaisa piesārņojumam, kā arī palielināti reģenerācijas apjomi iepakojumam un vienreiz lietojamiem traukiem;
 • precizēts elektroenerģijas nodokļa atbrīvojums ražošanas procesa nodrošināšanai;
 • no 2023.gada 1.aprīļa nekādus preču izcelsmi un statusu apliecinošos sertifikātus vairs nevarēs apstiprināt muitas kontroles punktos, turpmāk saņemt veidlapas un visus sertifikātus apstiprināt varēs klātienē – VID Muitas pārvaldes Muitas tarifu un maksājumu piemērošanas daļas Izcelsmes noteikumu piemērošanas nodaļā.

©INNOVATOR 15.03.2023.

This site is registered on wpml.org as a development site.